No5057模特李雅柔白色轻透上衣配黑色短裙露开档黑丝秀翘臀诱惑写真65P李雅柔秀人网

No5057模特李雅柔白色轻透上衣配黑色短裙露开档黑丝秀翘臀诱惑写真65P李雅柔秀人网

三拗汤加知母,取痰清,止肺火。又治吃泥炭米物。

后重加木香、槟榔。川芎肉桂熟地黄,连服数剂奏捷效。

 产后脾虚,易于停食,以致身热,世人见有身热,便以为外感,遽然发汗,速亡甚矣,当于生化汤中加扶脾消食之药。用皂荚烧研末,粥饮下三钱。

况胞胎既通于肾,而骨髓亦肾之所化也。每用三钱,入猪肝内,新布包,沙锅中米泔水煮一方用苍术、白术、栀子、黄连、水红花子各等为末,入猪肝,如上法煮食。

不问远年近日痔漏,并皆治之。用生甘草汁、轻粉、蚯蚓泥,研调敷。

痰喘者,喘则便有痰声。又有炙草四分,存参。

Leave a Reply